Privatumo apsaugos politika

Atnaujinta 2022.01.12

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinė svetainė www.takeboth.lt (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama Anastasijos Vlasovos, individualios veiklos Nr: 746779 (buveinės adresas: Taikos g. 84-10, Vilnius) (toliau – takeboth.lt).

1.2. Šios Privatumo apsaugos taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuriame įtvirtintos privatumo užtikrinimo nuostatos (toliau – Privatumo taisyklės), kurios taikomos visų asmenų, besinaudojančių Svetaine atžvilgiu. Privatumo taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Pirkimo-pardavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) apibrėžtas sąvokas (naudojimasis Svetaine,  ir kt.) ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šiose Privatumo taisyklėse.

1.3. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

1.4. Takeboth.lt turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Privatumo taisykles. Privatumo taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Lankytojas po Privatumo taisyklių pakeitimo ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Privatumo taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Privatumo taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

1.5. Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Privatumo apsaugos taisyklės, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

2. Takeboth.lt renkami duomenys

2.1. Kliento registracija - Apsipirkti mūsų Interneto svetainėje galima be registracijos. Apsiperkantiems be registracijos, prašysime nurodyti duomenis, kurie yra būtini užsakymui ir sutarčiai įvykdyti ir šiuos duomenis tvarkysime sutarties vykdymo teisiniu pagrindu. Paskyros duomenys bus saugomi 5 (penkis) metus nuo paskutinių asmens aktyvių veiksmų atliktų Internetinėje svetainėje (prisijungimo, registracijos ir (ar) kt. aktyvių veiksmų). Duomenys apie pirkimus, bus saugomi ne trumpiau negu 5 metus.

2.2. Dovanų čekio suformavimas ir siuntimas – mūsų svetainėje galite įsigyti dovanų čekį ir nusiųsti jį tiesiogiai gavėjui. Šiuo atveju tvarkome gavėjo duomenis teisėto intereso pagrindu - siekdami suteikti geriausią įmanomą klientų aptarnavimą ir patogią galimybę išsiųsti dovanų čekius. Dovanų čekio gavėjo duomenis saugosime 6 mėnesius nuo čekio išsiuntimo dienos.

2.3. Tiesioginė rinkodara - Tiesioginės rinkodaros tikslu Paslaugų teikėjas tvarko esamų klientų asmens duomenis teisėto intereso pagrindu – t.y. siekiant informuoti apie savo kitas panašias prekes ir paslaugas. Duomenys bus tvarkomi šiuo tikslu 3 metus nuo paskutinio Jūsų pirkinio Internetinėje svetainėje. Potencialių klientų duomenys šiuo tikslu tvarkomi tik jų sutikimo pagrindu. Sutikimą galite duoti Interneto svetainęje užsisakę mūsų naujienlaiškius. Duomenys bus saugomi iki kol atšauksite savo sutikimą. Informuojame, kad nepatirdami jokių neigiamų pasekmių turite teisę prieštarauti/ nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu. Duotą sutikimą galite bet kada atšaukti, informuodami mus el. pašto adresu [email protected] ir (arba) paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame Jums jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.

2.4. Būtina komunikacija ir paklausimų administravimas. Siekiame kuo skubiau informuoti apie įvairius pasikeitimus bei reaguoti į Jūsų skundus, prašymus, paklausimus ir pan., dėl šios priežasties tvarkysime Jūsų asmens duomenis, kiek tai yra būna šiam tikslui pasiekti. Duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu, t.y. siekiama teikti kokybišką klientų aptarnavimą ir administruoti skundus. Duomenys saugomi iki garantinio prekės laikotarpio pabaigos, o esant ginčui, iki jo nagrinėjimo galutinėje instancijoje pabaigos.

2.5. Sklandaus Interneto svetainės veikimo užtikrinimas - Šiuo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti Interneto svetainės saugumą. Duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu, t.y. užtikrinti sklandų svetainės veikimą ir patogų apsipirkimą. Šiam tikslui naudojami būtinieji slapukai. Duomenys saugomi sesijos metu arba ilgiausiai keletą metų (priklausomai nuo naudojamo slapuko). Turite teisę prieštarauti tokiam duomenų tvarkymui ir savo naršyklę nustatyti taip, kad joje nebūtų galima įrašyti būtinųjų slapukų. Priešingu atveju, būtinieji slapukai bus automaitišai įrašomi į Jūsų galinį įranginį sesijos pradžioje. Daugiau apie slapukų valdymą rasite slapukų dalyje žemiau.

2.6. Informacijos rinkimo būdai:

 • Jūs galite pateikti informaciją patys (pavyzdžiui, pildydami registracijos formą, skambindami mums, užsisakydami naujienlaiškį, ar kitais būdais patys susiekdami su mumis);
 • informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai (Jums lankantis mūsų Interneto svetainėje (slapukų ir panašių technologijų pagalba);
 • tam tikrais atvejais mes galime gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų (pvz., iš Jūsų artimųjų, kurie perka mūsų dovanų čekį ir nurodo Jūsų duomenis) bei galime rinkti informaciją apie Jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., kredito ir kitų finansų įstaigų, mūsų partnerių, kurie teikia paslaugas Jums arba mums).


3.Duomenų gavėjai

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei tai būtina siekiant įvykdyti savo įsipareigojimus, pvz., su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas Interneto svetainėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai, specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, Interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams ir pan. Paslaugų teikėjai yra įsisteigę Lietuvoje arba kitoje EEE valstybėje. Norėdami gauti išsamų gavėjų sąrašą, kreipkitės į mus tiesiogiai.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai yra privaloma pagal teisės aktus (pvz., VMI, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, kitoms priežiūros institucijoms);
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, kaip antai, teisininkams, skolų išieškojimo bendrovėms, antstoliams);
 • kitais atvejais, jeigu įmonės vadovas nusprendžia, kad duomenų teikimas yra būtinas tikslams pasiekti.

4. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
Turėkite omenyje, kad duomenų perdavimas internetu iš esmės yra nesaugus, ir mes negalime garantuoti visiškai saugaus duomenų perdavimo naudojantis mūsų Interneto svetaine.

5. Slapukai

Jums besilankant mūsų Interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę, padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi Interneto svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui.
Mūsų svetainėje naudojami būtini slapukai, kurie užtikrina tinkamą svetainės funkcionavimą. Jie naudojami, nes turime teisėtą interesą užtikrinti svetainės veikimą, todėl jų valdyti patys negalite. Mes taip pat naudojame statistikos ir reklamos slapukus, kurie yra skirti geriau pažinti savo vartotojus, jų apsipirkimo įgūdžius ir patiekti pritaikytą turinį (nebūtini slapukai). Nebūtinus slapukus naudosime tik su Jūsų sutikimu, todėl prieš pradedant naršyti Jums bus pateiktas iššokantis langas su galimybe valdyti nebūtinus slapukus. Turite teisę nesutikti su nebūtinų slapukų įrašymu, norėdami naršyti anonimiškai, blokuokite nebūtinus slapukus. Sutikus su nebūtinų slapukų naudojimu, ateityje galėsite juos koreguoti mūsų svetainėje.
Slapukų valdymas galimas dviem būdais: 1) iššokančiame lange pasižymėti sau tinkamus variantus. 2) konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

PavadinimasTikslasSlapuko tipasGaliojimas
CollectSeka vartojąStatistinisSesijos
omnisendAnonymousIDBūtinas dėl saugumo užtikrinimoBūtinasis1 metai
omnisendSessionIDSeka vartotojo elgesį svetainėjeStatistinis1 diena
soundestIDAtskiria naujus lankytojus nuo anksčiau besilankiusiųStatistinisSesijos
soundest-viewsAnalizuoja unikalių lankytojų skaičiųStatistinisSesijos
_gcl_auAnalizuoja reklamos pasiekiamumąReklaminis3 mėnesiai
user_token
Slapukas naudojamas siekiant pagerinti asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėjeStatistinis180 dienų
_fbp
Naudojamas Facebook pateikti reklamą realiu laikuReklaminis3 mėnesiai
tr
Naudojamas Facebook pateiti reklamą realiu laiku Reklaminis3 mėnesiai
_gatVartojo atpažinimas ir srautų valdymasStatistinis1 diena
_gaVartotojo atpažinimasStatistinis
2 metai
_gid
Vartotojo atpažinimasReklaminis24 valandos


Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

5. Vartotojo teisės

Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, priklausimai nuo aplinkybių, turite šias teises:

 • pateikti prašymą mums suteikti informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui arba Jums pačiam, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Mes suteikiame jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti parašę mums šiuo adresu [email protected].
Mes galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą

6. Atsakomybė

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

7. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešame Internetinėje svetainėje. Nepaisant to, Jums reikėtų reguliariai patikrinti aktualią Privatumo politikos versiją ir įsitikinti, kad ji Jus tenkina.

Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:

El. paštas.: [email protected]

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos.
Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento arba kitaip įrodyti savo tapatybę.
Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Stilingi drabužiai moterims internetu

Greitas pristatymas Lietuvoje ir užsienyje

Laisvalaikio kostiumėlis

Treningai mpoterims

Paplūdimio apranga

Greitas apsipirkimas internetu

Online boutique
Moteriškų drabužių online parduotuvė
Kokybiškas laisvalaikio kostiumas

paplūdimio suknelė

paplūdimio tunika

Megztas kostiumėlis

Plėšyti džinsai

Palaidinė moterims

suknelė vasarai

Suknelė šventei

Proginė suknelė

suknelė vakarėliui

suknelė mergvakariui

vasarinė suknelė

Suknelė krikštynoms

muslino suknelė

Suknelės Moterims

Kokteilinė suknelė
lininiai drabužiai moterims
oversize suknelė